Powrót do szkoły

W terminie od 5.09.2023 do 16.09.2023 roku w sklepach sieci E.Leclerc odbywa się konkurs konsumencki pod nazwą Powrót do szkoły.

Aby wziąć udział w konkursie należy przy użyciu karty Bonus E.Leclerc dokonać zakupu dowolnego produktu Air Wick, Vanish, Finish, Lovela, Woolite, Bryza i/lub Calgon, za minimum 35 zł, zachować paragon i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: Dlaczego lubisz czas powrotu do szkoły? Wyślij sms* na numer 4321 o szkola.numer karty.data zakupu.numer dowodu zakupu.odpowiedź na pytanie konkursowe.

W konkursie można wygrać:

  • 5 x 1.000 zł brutto zdeponowane na karcie Bonus E.Leclerc Uczestnika
  • 20 x 500 zł brutto zdeponowane na karcie Bonus E.Leclerc Uczestnika
  • Materiały informacyjne i reklamowe.

    Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie konkursu.

    *Koszt sms-a według taryfy Twojego operatora. Całkowita długość sms-a to 160 znaków (włącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi, prefiksem i numerem dowodu zakupu). Organizatorem konkursu jest Los Mejores Sp. z o.o. sp. k. Administratorem Twoich danych osobowych jest RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w konkursie oraz jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia, wydania nagród oraz rozpatrzenia potencjalnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi partnerzy, dostawcy świadczący usługi na naszą rzecz oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie na obszarze EOG, przez okres trwania konkursu. Po upływie tego okresu administrator może przechowywać Twoje dane osobowe w niezbędnym do tego zakresie przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych lub tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulaminie konkursu..